Skúsený tím - Zkušený týmSme skupina odborníkov z oblasti médií, analytiky a marketingu. Venovali sme sa hlavne biznisovej žurnalistike. V minulosti sme pracovali pre popredné ekonomické médiá v Česku a na Slovensku. Pracovali sme na datažurnalistike, ekonomickom spravodajstve a investigatíve.

Rozhodli sme sa naše skúsenosti zúročiť a pripravovať pre klientov obsah a kampane, ktoré sú atraktívne a dávajú zmysel.

Zaoberáme sa marketingovou, copywriterskou, či grafickou prácou, alebo mediálnym presadzovaním. Pripravujeme aj mediálne a odborné analýzy na kľúč, ankety a prieskumy.

Venujeme sa aj forenznej analýze, vyšetrovaniu, dataanalýze a širokému spektru lustračných služieb.

-

Jsme skupina odborníků z oblasti médií, analytiky a marketingu. Věnovali jsme se hlavně businessové žurnalistice. V minulosti jsme pracovali pro přední ekonomické média v Česku a na Slovensku. Pracovali jsme na datažurnalistice, ekonomickém zpravodajství a investigativě.

Rozhodli jsme se naše zkušenosti zúročit a připravovat pro klienty obsah a kampaně, které jsou atraktivní a dávají smysl.

Zabýváme se marketingovou, copywriterskou, grafickou prací a mediálním prosazováním. Připravujeme i mediální a odborné analýzy na klíč, ankety a průzkumy.

Věnujeme se také forenzní analýze, vyšetřování, dataanalýze a širokému spektru lustračních služeb.