Ako a s čím Vám vieme pomáhať - Co pro Vás umíme udělat

Služby, ktorými sa zaoberáme - Služby, kterými se zabýváme

Copywriting


Pripravíme texty dĺžky, štýlu a SEO úpravy podľa vašich predstáv. Píšeme odborné, novinárske, marketingové i blogové texty. - Připravíme texty délky, stylu a SEO úpravy podle vašich představ. Píšeme odborné, novinářské, marketingové i blogové texty.

Správa obsahu

Postaráme sa o obsah vašich webov, katalógov, či brožúr a časopisov. Po textovej aj grafickej stránke. - Postaráme se o obsah vašich webů, katalogů, či brožur a časopisů. Po textové i grafické stránce.

Media a PR kampane

Presadzujeme Váš obsah v českých, slovenských a poľských médiách. Všetko nenútene, v novinárskom štýle a tak, aby nešlo len o ďalšie nechcené PR správy. - Prosazujeme Váš obsah v českých, slovenských a polských médiích. Vše nenuceně, v novinářském stylu a tak, aby nešlo jen o další nechtěné PR zprávy.

SEO

Pripravíme, alebo upravíme texty a obsahy webov s SEO princípmi. Vaše meno, značka a produkt budú vo vyhľadávačoch na vyšších pozíciách. Vieme tiež poradiť, kde sú chyby a čo pre vyhľadávanie zlepšiť. - Připravíme, nebo upravíme texty a obsahy webů s SEO principy. Vaše jméno, značka a produkt budou ve vyhledávačích na vyšších pozicích. Umíme také poradit, kde jsou chyby a co pro vyhledávání zlepšit.

PR Media consulting

Potrebujete pomôcť s dlhodobým plánom pre zviditeľnenie Vašej firmy medzi zákazníkmi a v médiách? Pripravíme dlhodobú kampaň a poradíme aké nástroje majú vo Vašom prípade zmysel. - Potřebujete pomoct s dlouhodobým plánem pro zviditelnění Vaši firmy mezi zákazníky a v médiích? Připravíme dlouhodobou kampaň a poradíme jaké nástroje mají ve Vašem případě smysl.

Case studies + analýzy

Pripravujeme case studies, mediálne aj odborné analýzy. Skúmame hlavne podnikateľské prostredie, trh, správanie zákazníkov, ale venujeme sa aj odborným analýzam podľa požiadavky klienta. - Připravujeme case studies, mediální i odborné analýzy. Zkoumáme hlavně podnikatelské prostředí, trh, chování zákazníků, ale věnujeme se i odborným analýzám dle požadavku klienta.