Prověřování, vyšetřování, datanalýza a backround check

Prověřování, vyšetřování, datanalýza a backround check

Pro konzultaci a objednávku služeb pište na kontakt@businesspr.eu nebo volejte + 420 774257032

Forenzní vyšetřování

Naše společnost prověří podezření, které máte. Prověříme, zda se vaše podezření zakládá na prokazatelné pravdě. Specializujeme se na vyšetřování ekonomické trestné činnosti.

Lustrace majetku dlužníka

Pokud máte podezření, že před věřitelem dlužník zatajuje skutečné informace o svém majetku, zdokumentujeme jeho skutečný majetek s detaily a důkazy.

Prověření fyzických a právnických osob

Soukromí, majetek, pracovní a podnikatelská historie, problémové kontakty, soudní historie, pověst, dluhy, platební morálka, kontakty, vazby, či varovné informace. To vše Vám připravíme sepsané ve srozumitelném dokumentu s důkazy.

U firem prověřujeme také provázané skupiny, sankční závadovost, právní rizika, či skutečné společníky.

Efektivní přehled hospodářské činnosti

U fyzických i právnických osob přehledně sesumarizujeme veškerý majetek, bankovní účty, závazky, pojištění, výkon, hodnotu know-how, důvěryhodnost a oficiální i skutečný stav hospodaření.

Analýza dat

Z rozsáhlých struktur dat vytváříme na klíč sumár a výsledek hledaného ukazatele.


Preverovanie, vyšetrovanie, datanalýza a backround check

Pre konzultáciu a objednávku služieb píšte na kontakt@businesspr.eu alebo volajte + 420 774257032

Forenzné vyšetrovanie

Naša spoločnosť preverí podozrenie, ktoré máte. Preveríme, či sa vaše podozrenie zakladá na preukázateľnej pravde. Špecializujeme sa na vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti.

Lustrácia majetku dlžníka

Ak máte podozrenie, že pred veriteľom dlžník zatajuje skutočné informácie o svojom majetku, zdokumentujeme jeho skutočný majetok s detailmi a dôkazmi.

Preverenie fyzických a právnických osôb

Súkromie, majetok, pracovná a podnikateľská história, problémové kontakty, súdna história, povesť, dlhy, platobná morálka, kontakty, väzby, či varovné informácie. To všetko Vám pripravíme spísané v zrozumiteľnom dokumente s dôkazmi.

U firiem preverujeme aj previazané skupiny, sankčnú závadovosť, právne riziká, či skutočných spoločníkov.

Efektívny prehľad hospodárskej činnosti

Pri fyzických aj právnických osobách prehľadne zosumarizujeme všetok majetok, bankové účty, poistenie, výkon, hodnotu know-how, dôveryhodnosť a oficiálny aj skutočný stav hospodárenia.

Analýza dát

Z rozsiahlych štruktúr dát vytvárame na kľúč sumár a výsledok hľadaného ukazovateľa.